На головну  »  Послуги  »  Науково-випробувальний комплекс

     Створення нового обладнання для газової та нафтової промисловості для АТ «СМНВО-Інжиніринг» є пріоритетним напрямком і зобов’язує виробника особливу увагу приділяти питанням надійності і якості продукції, яка випускається, що неможливо без проведення всебічних випрбувань. З цією метою для проведення натурних та модельних випробувань, експериментального відпрацювання і доводки дослідних зразків газоперекачувальних агрегатів, відпрацювання нових рішень, які закладаються в конструкторську документацію, в АТ був створений науково-випробувальний комплекс.

До складу науково-випробувального комплексу входять натурні стенди блоку випробувальних стендів та випробувальні стенди експериментально-виробничого цеху.

 Блок випробувальних стендів включає в себе: 

Стенд призначений для проведення випробувань газоперекачувальних агрегатів потужністю 16 ÷ 25 МВт.

Стенд складається з такого обладнання:

 – замкнутий газовий контур;

 – газоохолоджувачі;

 – запірно-регулівна арматура;

 – витратомірний пристрій;

 – компресор підживлення газового контуру;

 – система продувки газового контуру інертним газом;

 – маслосистема;

 – система підготовки пускового і паливного газу;

Керування роботою стенду здійснюється дистанційно за допомогою системи автоматичного керування ( САК).

Стенд призначений для проведення випробувань газоперекачувальних агрегатів потужністю 16 ÷ 25 МВт.

Стенд складається з такого обладнання:

 – замкнутий газовий контур;

 – газоохолоджувачі;

 – запірно-регулівна арматура;

 – витратомірний пристрій;

 – компресор підживлення газового контуру;

 – маслосистема;

 – система підготовки пускового і паливного газу;

Керування роботою стенду здійснюється дистанційно за допомогою системи автоматичного керування ( САК).

Стенд призначений для проведення випробувань на природному газі відцентрових компресорів різних модифікацій і змінних проточних частин (ЗПЧ) потужністю 6,3 … 16 МВт, як з правим, так і з лівим напрямком обертання валу.
Технічна характеристика стенду.

 Найменування параметруВеличина параметру
1

  Частота обертання ротора компресора, об/хв  

 
 

  Номінальна потужність на муфті приводного газотурбінного двигуна (кВт, не менше)

16000

3

  Витрата паливного газу при потужності 1600 КВт (кг/с)

1,21

4

  Тиск паливного газу, МПа

2,45 ± 0,25

5

  Температура паливного газу, °С

20 ¸ 60

6

  Тиск газу на виході компресора, який випробується, МПа, не більше

10,0

7

  Максимальна продуктивність контуру, м3/хв.

600

8

  Температура технологічного газу, °С, не більше

90

 

Стенди приназначені для проведення механічних і газодінамічних випробувань компресорів потужністю 6,3 МВт і 16 (25) МВт на повітрі і модельному газу відповідно до вимог міжнародних стандартів API-617 і  ASME PTC 10.

Стенди складаються з приводних електродвигунів, гідромуфти, мультиплікатора, системи змазування і ущільнення, повітропровода, запірно-регулівної арматури, системи автоматичного керування і регулювання (САК і Р), інформаційно-вимірювальної системи (ІВС).

Стенди призначені для проведення аеродинамічних випробувань робочих коліс вісних  вентиляторів для АПО

з діаметром 2800 мм і 4500 мм.

Стенд призначений для випробування поршневих компресорних установок і компресорного – холодильного обладнання на повітрі і природному газу. 
                                                    Технічна характеристика стенду.

Найменування параметру

Величина параметру

Тиск газу на вході

0 … 55 кгс/см2

Тиск газу на виході

250 кгс/см2

Продуктивність контуру

8000 нм3 на годину

Стенд призначений для проведення випробування АГНКС, що виробляються АТ «СМНВО-Інжиніринг». 
                                           

Технічна характеристика стенду.

Найменування параметру

Величина параметру

Тиск газу на вході станції

0 … 16 кгс/см2

Тиск газу на виході станції

250 кгс/см2

Продуктивність контуру

8000 нм3 на годину

Автомобільна газонаповнювальна компресорна станція АГНКС-125 на випробуваннях

Стенд призначений для динамічного балансування роторів в особистих  підшипниках на робочих обертах.
Технічна характеристика стенду.

Найменування параметру

Величина параметру

  1.Частота обертання, об/хв.

0 … 40000

  2. Вага ротору, кг, не більше

2500

  3. Діаметр робочого колеса, мм, не більше

1100

  4. Глибина вакуумування, кг/см2

0,002

Стенд балансування роторів фірми «Шенк»

В експериментально-виробничому цеху розміщені  експериментально-випробувальні стенди :

Стенд призначений для дослідження модельних ступеней відцентрових компресорів.

Мета робіт:

 – відпрацювання конструкції відцентрових ступеней для підвищення їх політропної ККД до рівня 85-87% і забезпечення можливо до більшої пологості газодинамічних характеристик в зоні робочих режимів;

 – перевірка розрахункових методів проектування ступеней

СТЕНД СТАТИЧНИХ ПРОДУВОК НА БАЗІ ТУРБОПОВІТРОДУВКИ ТВ-80-1,4 З ПРИВОДОМ ВІД 3-ФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПОТУЖНІСТЮ 100 КВТ.

Стенд призначений для продувки нерухомих елементів проточної частини турбомашин, всмоктувальних і вихлопних систем ГПА.
   Мета робіт:

 – підвищення ККД проточної частини компресора за рахунок поліпшення характеристик всмоктувальних і збірних камер, вхідних і вихідних патрубків ;

 – зниження втрат тиску у всмоктувальній і вихлопнії системах ГПА і збільшення корисної потужності приводу;

 – продування елементів ВЗУ (фільтро патронів,  мішків з тканини) для побудови їх характеристик і обгрунтованого вибору фільтрувальних матеріалів ;

 – продувки моделей сепараторів різного типу для оптимізації їх геометричних характеристик і зниження матеріаломісткості .

СТЕНД ГАЗОДИНАМІЧНИХ «СУХИХ» УЩІЛЬНЕНЬ З ПРИВОДОМ ВІД ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПОТУЖНІСТЮ 90 КВТ.

 

Стенд призначений для дослідження, випробування і доводки «сухих» ущільнень для ВК.

Мета робіт:

 – випробування сухих ущільнень для компресорів, які виготовляються,  для підтвердження їх характеристик при натурному рівні тисків;

 – дослідження нових типів торцевих газових ущільнень для впровадження їх в перспективних конструкціях компресорів;

 – перевірка нових типів матеріалів і покриттів пари тертя для зниження собівартості вузла і підвищення надійності їх роботи.

СТЕНД МАСЛЯНИХ КІНЦЕВИХ УЩІЛЬНЕНЬ, МАСЛЯНИХ КОЛОДКОВИХ ПІДШИПНИКІВ ТА МАЛОВИТРАТНИХ ТОРЦЕВИХ УЩІЛЬНЕНЬ З ПРИВОДОМ ВІД ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПОТУЖНІСТЮ 300 КВТ.

Стенд призначений для дослідження, випробування і відпрацювання елементів маслосистемі і ущільнень.

Мета робіт:

 – відпрацювання конструкції ущільнень з плаваючими кільцями для зменшення безповоротних втрат масла в проточну частину

 – відпрацювання перспективних конструкцій кінцевих ущільнень торцевого типу зі зниженими втратами масла, в тому числі торцевих ущільнень імпульсного типу

Стенд призначений для дослідження і відпрацювання конструктивних елементів та робочого процесу поршневих компресорів.

Мета робіт:

 – ресурсні випробування клапанів і ущільнень для підвищення їх довговічності;

 – підвищення швидкохідності бази, що забезпечить зниження питомої матеріаломісткості;

 – створення систем моніторингу та діагностики, що підвищить експлуатаційні якості компресора.

Стенд призначений для дослідження та демонстрації можливостей системи електромагнітного підвісу.
Мета робіт:

 – визначення характеристик системи електромагнітного підвісу, а також системи їх керування;

 – випробування систем магнітного підвісу в виготовлених компресорах і налаштування систем керування для скорочення термінів пусконалагоджувальних робіт ;

 – відпрацювання алгоритмів і програм керування електромагнітним підвісом.

Стенд призначений для випробування вихрових компресорів, призначених для подачі бар’єрного повітря в електромагнітні підшипники відцентрових компресорів.
Мета робіт:

 – випробування серійних вихрових компресорів;

 – випробування і відпрацювання перспективних конструкцій вихрових машин;

 – перевірка рішень щодо підвищення економічності компресорів.

Стенд призначений для випробувань арматури (до DN 700 і PN 160) на працездатність при заданій кількості циклів «відкритозакрито».

Мета робіт:

 – створення конкурентоспроможної арматури з характеристиками, що відповідають сучасному рівню.

Стенд випробувань арматури дозволяє проводити випробування кульових кранів від DN 50 до 200 при температурах від -70°С до + 400°С.

Мета робіт:

 – створення конкурентоспроможної арматури з характеристиками, що відповідають сучасному рівню.

Стенд призначений для експериментального визначення власних частот коливань робочих коліс.

Мета робіт:

 – підвищити надійність роботи відцентрових компресорів за рахунок попередньої відбудови резонансних частот;

 – виключити випадки руйнування коліс в експлуатації.

Стенд призначений для проведення механічних та газодинамічних випробувань відцентрових компресорів потужністю 16 (25) МВт на повітрі.

Мета робіт:

 – перевірка якості виготовлення і збірки;

 – перевірка правильності роботи окремих складальних одиниць і їх взаємодії в робочому стані ;

 – перевірка відповідності газодинамічних параметрів вимогам технічної документації.

Стенд прзначений для відпрацювання нових елементів конструкції РПД «газ-газ».