На головну  »  Про компанію  »  Компанія сьогодні  »  Інформаційні технології

     Важлива роль в роботі акціонерного товариства відводиться застосуванню інформаційних технологій у всіх сферах його діяльності, на всіх етапах життєвого циклу продукції, що випускається. Впровадження сучасних інформаційних технологій в поєднанні з реінжинирингом бізнес-процесів підприємства надає можливості скорочення часу циклу виробництва продукції, зниження трудомісткості, підвищення якості обслуговування клієнтів, скорочення часу реакції на зміну вимог ринку. Інформаційні технології дозволяють приймати раціональні рішення в ході управління ресурсами підприємства (матеріальними, трудовими, енергетичними, фінансовими і т.д.), вести аналіз витрат підприємства на виробництво продукції, сприяють скороченню термінів підготовки виробництва нової продукції, підвищення її конкурентоспроможності на ринку, забезпечують швидкий інформаційний обмін з усіма клієнтами підприємства на великих відстанях в реальному часі.

Застосування в АТ комп’ютерної техніки має початок з моменту застосування на підприємстві програмованих машин. Першими такими машинами були табулятори – електромеханічні машини, призначені для автоматичної обробки числової інформації, записаної на перфокартах, з видачею результатів на спеціальні бланки. Табулятори працювали в комплекті з перфораторами та сортувальними машинами. Всі ці пристрої мали різне функціональне призначення, але були пов’язані між собою технологічно процесом обробки інформації. Станом на 1970 рік на машинолічильних станціях заводу знаходилися в експлуатації 4 таких комплекти пристроїв і один електроламповий обчислювач.

У травні 1970 року по ініціативі тоді ще головного інженера заводу ім. М.В. Фрунзе Лук’яненка Володимира Матвійовича на підприємство була поставлена перша ЕОМ «Мінськ-22» – машина другого покоління, а 25 грудня 1970 був виданий наказ директора заводу про створення інформаційно-обчислювального центру – першого в Сумській області.

За минулий час на підприємстві змінилося 4 покоління обчислювальної техніки, АТ пройшло шлях від автоматизації простих облікових завдань до вирішення складних завдань автоматизованого проектування, управління технологічними процесами і бізнес-процесами підприємства.

Управління інформаційними ресурсами підприємства ведеться відповідно до вимог ISO 9001 «Системи менеджменту якості. Вимоги». В АТ створена сучасна мережева інфраструктура, яка включає в себе до 250 одиниць комутаційного обладнання, встановленого більш ніж в 130 комутаційних вузлах по всіх майданчиках підприємства. Маршрутизацію зовнішнього і внутрішнього трафіків виконують маршрутизатори, на яких налаштовані системи безпеки. Серверна інфраструктура включає в себе більше 20 апаратних і більше 90 віртуальних серверів. Для управління корпоративним IT-середовищем використовуються сучасні програмні продукти, ведеться резервне копіювання серверів, баз даних, файлових даних і т.д.

Поряд з ліцензійним програмним забезпеченням, таким як:
Aspen HYSYS – система моделювання технологічних процесів нафтогазопереробки;
ANSYS – розрахунки на міцність методом кінцевих елементів для оцінки конструкцій на статичну міцність, стійкість, втому;
Пассат / Штуцер-МСЕ – розрахунок міцності і стійкості судин, апаратів і їх елементів;
PTC Creo (Pro / ENGINEER) – система розробки виробів і створення конструкторської документації із застосуванням методів 3-D проектування;
AutoCAD Mechanical – система розробки виробів і створення конструкторської документації із застосуванням методів 2-D проектування;
Cimatron – система розробки виробів (3-D проектування) і керуючих програм верстатів з ЧПУ,
в АТ успішно застосовуються інформаційні системи і окремі програми, розроблені силами фахівців IT-служб підприємства.

Всі вони розроблені з урахуванням специфіки організації одиничного багатонономенклатурного виробництва складної наукомісткої продукції. Основні з них: «КОНТЕКСТ ПЛЮС» – є прообразом PDM-системи і призначена для розробки і управління конструкторською та виробничою документацією (інтегрована з системами «PTC Creo» і «AutoCAD Mechanical»); комплекс програм технологічної підготовки виробництва ( «Розцеховка», «Розмітка», «Нормування матеріалів», «АРМ технолога»); система «xPlan» – забезпечує управління портфелем замовлень підприємства та укрупнене планування виробництва; система оперативного управління виробництвом «ОУП» – прообраз MES-системи, яка функціонує в усіх цехах АТ і яка б враховувала специфіку організації виробництва в цехах.

На підприємстві створена і функціонує облікова система, що забезпечує роботу фінансово-економічних служб і бухгалтерії (ERP-напрямок).

Інтеграція всіх систем (PDM, MES, ERP) в рамках корпоративної інформаційної системи управління підприємством (КІСУП) виконується за допомогою програм власної розробки. Вся нормативно-довідкова інформація в КІСУП єдина.

На малюнку приведена збільшена схема інтеграції інформаційних систем

Приклад застосування системи «ANSYS CFX»

Загальний вигляд модельного компресораЛінії струму відносної складової швидкості

Аналіз результатів чисельного моделювання в ANSYS CFX

 

Приклад застосування системи «FlowVision»

Чотирилопатевий вентиляторШестилопатеві вентилятор

 

Приклад застосування системи «PTC Creo»

 

Фрагменти системи «КОНТЕКСТ ПЛЮС»

 

 

Приклад інтеграції систем «КОНТЕКСТ ПЛЮС» і «AutoCAD Mechanical»

Фрагмент системи «расцеховки»

 

Фрагмент системи «Розмітка»

 

 

Фрагмент системи «Нормування матеріальних ресурсів»

 

 

Фрагмент системи «АРМ технолога»

 

Приклад застосування системи Cimatron при розробці програм верстатів з ЧПУ

 

Фрагмент програмного забезпечення «Зведений план»

Фрагмент системи оперативного управління виробництвом в цеху